БЛАГОДАРИМ ВИ! Средствата за Дени са събрани! Бъдете здрави!